ΒΡΑΒΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΕΡΕΥΝΑ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ
  • Ανάπτυξη διεθνικών συνεργασιών για την υλοποίηση βιομηχανικών ερευνητικών έργων.
  • Πρόσβαση σε δημόσια χρηματοδότηση
  • Πρόσβαση σε ιδιώτες επενδυτές
  • Συντονισμός υλοποίησης έργων
  • Ανάπτυξη καινοτομίας

 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
RTD Talos Ltd
Ισοκράτης
Ισοκράτης

"Α μεν επίστασαι ταύτα διαφύλαττε ταις μελέταις α δε μη μεμάθηκας προσλάμβανε ταις επιστήμαις"

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

H RTD Talos, στηριζόμενη στο εξειδικευμένο προσωπικό της ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δημόσια Διοίκηση & Περιφερειακή Ανάπτυξη

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η RTD Talos, από της ίδρυσης το 2000, έχει αναπτύξει μια ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Διοίκηση Έργων

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

Η RTD Talos, αναλαμβάνει τον εντοπισμό ευκαιριών και ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ

Δημόσιος Τομέας

Υπηρεσία Ασύλου

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ευρωπαϊκά Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Έργα

ADAPT2CLIMA

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΗΣ MΕΣΟΓΕΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ευρωπαϊκά Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Έργα

elNVOICING

E-INVOICING CYPRUS